ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกมลพรรณ เพ็งแก้วบ้านลาดวิทยาลาออกจากราชการ 
2นายธีระ กิตติศิริวัฒนกุลหัวหินลาออกจากราชการ 
3นางสาวกาญจนา โรยสกุลวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)ลาออกจากราชการ 
4นายโพชฌง เสืออบยางชุมวิทยาโรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม.10 (หน่วยเบิก)
5นายสุรทิน ปราณโสภณยางชุมวิทยาโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
6นางปราณี หอมจันทร์ป่าเด็งวิทยาโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป.เพชรบุรี เขต 2
7นายสุรศักดิ์ แย้มอุ่มถาวรานุกูลโรงเรียนบ้านอ่างทอง อ.ทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
8นายไกรรัฐ สว่างเดือนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.10 (รร.หน่วยเบิก)