ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรีสมุทรสาครบูรณะสพป.ราชบุรี เขต 2 สพป.ราชบุรี เขต 2
2นางสาวสุทธาภา พรมสะอาดบางสะพานวิทยาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป.ปข.เขต 2
3นางโสภา ชวนวันทับสะแกวิทยาสพม.36 จังหวัดเชียงราย สพม.36