ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพิเชษ อยู่เชื้อสมุทรสาครวิทยาลัยถึงแก่กรรม 
2นายอนุสรณ์ หาไชยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลาออกจากราชการ 
3นางสาวจริยา จันทร์เทพเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีโรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา สพม.14