ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรัตนา โพธิ์ทองพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีลาออกจากราชการ 
2นางสาวอมรรัตน์ คันชั่งห้วยทรายประชาสรรค์สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพป.เพชรบุรี เขต
3นางสาวกาญจนา สุขสำราญแก่งกระจานวิทยาสพป.เพชรบุรี เขต 2 สพป.เพชรบุรี เขต 2
4นางสาวสุพัตรา เกิดกล้าถาวรานุกูลโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา จ.ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5นางสาวนิว ตาคมอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์โรงเรียนวัดสัมปทาน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2
6นางสาวสกุณา เรืองทิพย์ปากน้ำปราณวิทยาสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2